Kontakt

kontakt

Dane firmowe

Zarząd spółki

Krzysztof Pióro

Prezes Zarządu,

Dyrektor Generalny

Daniel Czerwik

Wiceprezes Zarządu,

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Sebastian Piłat

Prokurent Zarządu,

Dyrektor ds. Finansowych

Rada nadzorcza

Magdalena Grzymała
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Sabina Gustof
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Anna Bogdanowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Alicja Then
Członek Rady Nadzorczej
Anna Czak
Członek Rady Nadzorczej